Historia naszego przedszkola sięga lat 30 XX wieku, gdy na osiedlu Piaski zorganizowano pierwszą placówkę opiekuńczą tzw. „ochronkę”. Do niej uczęszczały dzieci z okolicznych domostw, a personel stanowiły dwie osoby: nauczycielka Antonina Kozak i pani przygotowująca posiłki, której nazwiska i imienia nie odnotowano w dostępnych nam dokumentach.
W 1937 r. Zakłady Drzewne przejęły budynek „ochronki” i zorganizowały Przedszkole Przyzakładowe wraz ze żłobkiem, który prowadziła rodzina ówczesnego leśnika. „Ochronka” została przeniesiona do budynku obok w tym samym kompleksie.
W roku 1945 po ustaniu zawieruch wojennych organizacją przedszkola zajęła się pani Maria Bachowska, pracownica opieki społecznej. Budynek przedszkola usytuowano na osiedlu robotniczym Hajnowskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego przy ul. Wyzwolenia 12. Kierownikiem placówki została pani Tamara Wołk – Lewanowicz, a opiekunką pani Olga Tajfer, później tę funkcję sprawowała Wiesława Krakówna.
Wydział Oświaty objął placówkę patronatem od roku 1948.
Do początku lat pięćdziesiątych panował w Hajnówce nieduży zastój. Począwszy od 1953 r. Dyrekcja Zarządu Kolejek Leśnych podjęła decyzję o budowie nowego przedszkola przy ul. Lenina 30, którego otwarcie zaplanowano na rok 1956. Budowę udało się zakończyć w przewidzianym terminie. Decyzją ML i PD budynek został przekazany pod administrację HPPD. Usytuowanie przedszkola w pobliżu zakładu pracy było udogodnieniem dla pracowników, którzy chętnie korzystali z jego usług. Do roku 1974 placówką kierowała pani Tamara Wołk – Lewanowicz, a wychowawczyniami były panie: Halina Proszowska, Maria Maksymiuk, Helena Łabędzka, Irena Jankiewicz, Olga Dacewicz i Melania Piwowarczyk.
Od roku 1974 placówką kierowała pani Irena Krysztopik. Nadzorowała budowę nowego budynku przedszkola, która rozpoczęła się w 1975 r. Wówczas dokonano podziału: dotychczasowy budynek przy ul. Lenina 30 przejęło przedszkole ZPM i L, a dzieci pracowników HPPD zostały przypisane do nowopowstałej placówki przy ul. M. Reja 2, której budowę ukończono w 1977 roku. Teoretycznie przedszkole zaczęło funkcjonować, lecz poszczególne grupy wiekowe dzieci nadal były rozproszone w różnych lokalach na terenia miasta Hajnówki. Od 1977 r. nadzór nad budową i organizacją nowego przedszkola, przyjmując funkcję dyrektora objęła pani Zdzisława Artemiuk.
9 września 1978 r. nastąpiło uroczyste otwarcie budynku przedszkola. Otwarcia dokonał ówczesny dyrektor HPPD – Aleksy Zin.
Chętnych do umieszczenia dzieci w nowej placówce było bardzo dużo, dlatego też podjęto decyzję o utworzeniu filii przedszkola mieszczącej się na osiedlu „Centrum”, a następnie w budynku przy ul A. Krajowej.
Od roku 1981 filię przedszkola przeniesiono do drewnianego budynku, mieszczącego się przy ul. J. Piłsudskiego. Przez okres 14 lat funkcjonowały w nim dwa oddziały dzieci 6 – letnich. Funkcję dyrektora nadal pełni pani Zdzisława Artemiuk, wicedyrektorem jest pani Eugenia Marczuk, która od września 1983 roku powołana zostaje na dyrektora Przedszkola HPSDD, a jej stanowisko obejmuje Anna Arciuch.
HPPD patronowało przedszkolu przez okres 12 lat. Po tym okresie, w roku 1989, nieodpłatnie zostało przekazane Urzędowi Miasta w Hajnówce.
Lata dziewięćdziesiąte obfitują w reorganizację przedszkola. Filia zostaje przeniesiona do przestronnych wnętrz budynku byłego żłobka przy ul A. Krajowej 24, gdzie funkcjonuje do chwili obecnej. Dziewięciooddziałowa placówka nosi nazwę Przedszkole nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi.
Wraz z przejściem na emeryturę roku 1997  pani Zdzisławy Artemiuk i pani Anny Arciuch (rok później)- funkcję dyrektora obejmuje Krystyna Kojło, a w roku 1998 stanowisko wicedyrektor Mirosława Maciuka.  W roku 2017 funkcję dyrektora placówki obejmuje pani Małgorzata Saadoon. W 2018 roku absolwentka naszego przedszkola tworzy logo, które od tej pory jest znakiem rozpoznawczym Przedszkola Nr 5.

Print Friendly, PDF & Email