Zajęcia dodatkowe odbywają się w tracie realizacji podstawy programowej, a także w godzinach popołudniowych:

Język angielski
grupy 3 – 4 latków – 1 raz w tygodniu

grupy 5 – 6 latków – 2 razy w tygodniu

Rytmika
Zajęcia z rytmiki odbywają się raz w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych

Religia katolicka i prawosławna
Dla dzieci 5-6-letnich za zgodą rodziców – 2 razy w tygodniu

Gimnastyka korekcyjna
3 grupy zajęciowe, w których uczestniczą dzieci 5 – 6 letnie

Koła zainteresowań:

  • Koło plastyczne „W Krainie Plastyki”
  • Koło informatyczne „Klik”

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowane są:

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Terapia integracji sensorycznej                                                                                                 

Terapia logopedyczna
indywidualna  dla 5 – 6 latków
grupowa w grupach 3 – 4 latków

Print Friendly, PDF & Email