Godziny pracy logopedy

Gabinet przy ul. Armii Krajowej

  • Poniedziałek 8:00 – 10:00
  • Wtorek 8:00 – 13:00

Gabinet przy ul. Reja

  • Środa 8:00 – 13:00
  • Czwartek 10:00 – 15:00
  • Piątek 8:00 – 13:00

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu
Na przełomie września i października w przedszkolu przeprowadzane są przesiewowe badania logopedyczne wśród wszystkich dzieci uczęszczających do placówki. Na podstawie przesiewowego badania mowy spośród 5 i 6-latków wyłonione są dzieci, które objęte są indywidualną opieką logopedyczną. Czas trwania zajęć logopedycznych wynosi 30 min. i jest on uzależniony od możliwości i potrzeb dziecka. Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:
• usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
• kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
• kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
• rozwijanie słuchu fonematycznego,
• wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
• rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
• rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
• wywołanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek oraz utrwalenie i automatyzacja tych głosek w mowie spontanicznej.
Dla dzieci 3 i 4 letnich prowadzone są profilaktyczne zajęcia grupowe, których celem jest:
• podnoszenie sprawności aparatu artykulacyjnego i oddechowego,
• usprawnianie słuchu fonemowego,
• rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej,
• wdrażanie do koncentracji uwagi,
• doskonalenie pamięci słuchowej,
• kształtowanie poczucia rytmu.

Print Friendly, PDF & Email